Velkommen til Emetro AS

   
  Vår virksomhet
er elektronisk mottak, lagring og formidling av meldinger med sømløs integrasjon mot interne og eksterne applikasjoner. Vi leverer med andre ord en felles løsning for distribusjon av eFaktura til privatkunder og handelsmeldinger mellom bedrifter, med arkiv og oppslag via web eller andre administrative systemer.

Løsningen har brukerverktøy for design av fakturalayout og kundeselektering for elektroniske vedlegg.Vår kompetanse
består av ”gamle travere” med lang fartstid og erfaringsbredde innenfor dette fagområdet. Som kunde kan du være trygg på at vi kjenner de ulike bransjemessige utfordringene og at vi har kompetanse til levere en løsning som tilfredsstiller dine behov for samspill med interne eller eksterne støttesystemer.
  Nyheter:

- Kommunene pålegges e-faktura fra 2015
Statlige etater har vært pålagt å bruke elektronisk faktura fra 1. juli 2012. Nå skal kommunene med. Regjeringen pålegger landets kommuner å kunne ta imot elektronisk faktura på standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat), og leverandørene blir pålagt å sende sine elektroniske faktura til kommunene på det sammme formatet. Kravet vil gjelde fra 1. januar 2015.

- Opplever du feil i EHF-filer?
Emetro har utviklet EHF Toolbox som gjør det mulig for deg å håndtere avvik og feilretting på en effektiv måte. Verktøyet lastes ned og installeres lokalt på din pc. Dette er et godt hjelpemiddel for deg som har oppgaven med å kontrollere filer og rette feilmeldinger, uansett hvilket aksesspunkt du benytter. Verktøyet har engangslisens og årlig vedlikehold - ta kontakt med oss for mer informasjon!

– Aksesspunkt
Emetro har utviklet 3 alternative løsninger du kan velge mellom. Dersom du kan sende og motta filer i EHF-formatet og kun trenger et aksesspunkt, har vi et prisgunstig alternativ uten faste kostnader. Ønsker du støttefunksjoner til validering og feilhåndtering eller konvertering av filformater, har vi egne løsninger for dette. Du finner mer informasjon om vårt aksesspunkt under Produkter & Tjenester.

– 100 % elektronisk fakturamottak på EHF
Det er hos små og mellomstore leverandører utfordringene ligger. Fakturasystemer som ikke kan sende EHF og liten motivasjon hos leverdøren er egentlig ikke noe problem. Du trenger riktig vertøy og et godt program for leverandøraktivering.